×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

การจัดการขยะที่ต้นทาง

26 ตุลาคม 2563
2438
ผู้แต่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
กันยายน 2020
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 3 ปี 2020
วันที่พิมพ์
-
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
URL e-book