×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

โลกร้อน เป็นภัยใกล้ตัวกว่าที่คิด

11 มิถุนายน 2564
3163
ผู้แต่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
มิถุนายน 2021
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี 2021
วันที่พิมพ์
-
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
URL e-book