×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

แร่ใยหิน ผลต่อสุขภาพ การป้องกันและการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

09 พฤษภาคม 2566
517
ผู้แต่ง
ดร.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ , ดร.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
มกราคม 2023
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี 2023
วันที่พิมพ์
02 มกราคม 2566
โรงพิมพ์
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก
URL e-book