×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

The Global Risks Report 2024

18 มกราคม 2567
340
ผู้แต่ง
World Economic Forum
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
มกราคม 2024
ครั้งที่พิมพ์
-
วันที่พิมพ์
18 มกราคม 2567
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
URL e-book