×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

Study of the Policy to Reduce Energy Consumtion in the Land Transport Sector

05 กุมภาพันธ์ 2567
226
ผู้แต่ง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
มกราคม 2024
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี 2024
วันที่พิมพ์
05 กุมภาพันธ์ 2567
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
URL e-book