×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

IPCC AR6 รายงานการสังเคราะห์ (สำหรับผู้กำหนดนโยบาย)

29 เมษายน 2567
713
ผู้แต่ง
หน่วยวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / หนังสือ
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
- 2024
ครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี 2024
วันที่พิมพ์
-
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก
URL e-book