×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4 (Fourth Biennial Update Report: BUR4)

18 มกราคม 2567
532
ผู้แต่ง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / รายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจก
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
มกราคม 2024
ครั้งที่พิมพ์
-
วันที่พิมพ์
28 ธันวาคม 2565
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก
URL e-book