×

สืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่
background

นวัตกรรมกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน "ถังย่อยสลายเศษอาหาร"

01 กุมภาพันธ์ 2564
4505
ผู้แต่ง
กองส่งเสริมและเผยแพร่
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ / Infographic
เดือน-ปี ที่เผยแพร่
กุมภาพันธ์ 2021
ครั้งที่พิมพ์
-
วันที่พิมพ์
-
โรงพิมพ์
-
หน่วยงานเจ้าของสื่อ
กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
URL e-book
-